Fotoalbum

Der er spillet 3 serier EU
Fra venstre
Klubmester Bent Nielsen 622 kegler
Nr .2 Jan Nielsen            523 kegler
Nr. 3 Per Nellemann        498 kegler
Der er spillet 3 serier EU Fra venstre Klubmester Bent Nielsen 622 kegler Nr .2 Jan Nielsen 523 kegler Nr. 3 Per Nellemann 498 kegler

Del siden